قیمت در دراز مدت فراموش می شود ، اما کیفیت همواره به خاطر می ماند

کولر آبی

كولر آبی

Category: کولر آبی

كولر آبي :

در ظرفيت هاي 5000،3500،2800 مي باشد.

قدرت

ظرفیت

تعداد در کارتن مادر

5000- 3500-2800

-

1

 

Go to top
grey_wash_wall_@2X.jpg